સલામત સવારી, ST હમારી !!

4 12 2010

કોલેજ ની થોડી યાદો માંનો એક ફોટો.
એમ તો વાલીયા તાલુકો છે, છતાં સામ ખાવા પુરતી દિવસ માં ૨ કે ૩ બસ આવતી હશે. એટલે કે મુખ્ય વાહન-વ્યવહાર તો જીપ (ફરી ક્યારેક તેનો પણ ફોટો મુકીશ) દ્વારા જ કરવાનો. તો આ છે તેમની એક બસ. 😉

સ્થળ:- બસ સ્ટેન્ડ પાસે, વાલીયા

.

.

.

Madhav

Advertisements

Actions

Information

3 responses

4 12 2010
વિવેક દોશી

અમારા ગામમાં હાલમાં રેલ્વેની આજ પરીસ્થિતી છે.

4 12 2010
Madhav / Harshad

આશા રાખીએ કે ઉમરેઠ માં જલ્દી થી આગગાડી ની સવારી આવી પહોંચે.

4 12 2010
manav

lol

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: