સચીન જરા બચીને !!

16 09 2010

હવે આજે મુંબઇ ઇન્ડિન માટે આજે કરો યા મરો ની મેચ છે. છેલ્લી ૨ મેચો થી સચીન ની કેપ્ટનશીપ મા જોઇયે એવો દમ જોવા મળ્યો નથી. ને વળી છેલ્લી ૨ મેચો મા પરાજય ના કારણે જોઇયે આજે શુ થાય છે.
અને એક વાક્ય મા કહીયે તો “સચીન જરા બચીને.”

.

.

.

Madhav

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s
%d bloggers like this: